Curioasa situație a președintelui Consiliului Concurenței

Pe data de 26 noiembrie 2019 președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a fost numit în funcția de membru în Administrative Board (consiliul de conducere) al Agenției Uniunii Europene de Coordonare a Reglementatorilor în domeniul Energiei (A.C.E.R.).

Conform deciziei din 26 noiembrie 2019 a Consiliului Uniunii Europene mandatul dlui. Chirițoiu în consiliul de conducere al A.C.E.R. urma să înceapă la data de 28 ianuarie 2020.

La data numirii art.15, alin.(6) din Legea concurenței nr.21/1996, republicată, prevedea: ”.Calitatea de membru al Consiliului Concurenței este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activități profesionale sau de consultanță, cu participarea, directă ori prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entități publice ori private sau cu deținerea de funcții ori de demnități publice, cu excepția funcțiilor și activităților didactice din învățământul superior, cercetare științifică și creație literar-artistică. […]”.

Adică, dl. Chirițoiu nu putea să cumuleze funcția de președinte al Consiliului Concurenței (unde tocmai candida pentru un al 3-lea mandat) cu cea de membru în consiliul de conducere al A.C.E.R.

Situația a fost rezolvată prin promovarea, în ianuarie 2020, a unei ordonanțe de urgență care avea în vedere, în principiu, să modifice cadrul legal aplicabil ajutoarelor de stat, mai precis modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat. Nu exista vreun motiv care să justifice emiterea unei OUG pentru regulile procedurale aplicabile ajutoarelor de stat, mai ales că aplicarea regulilor privind ajutorul de stat nu este de competența Consiliului Concurenței, ci a Comisiei Europene iar Consiliul Concurenței are doar unele atribuții tehnice. Nu aceasta este însă problema principală, chiar dacă nejustificarea urgenței este posibil motiv de neconstituționalitate. Ordonanța de Urgență respectivă avea să devină OUG nr. 6/2020 și, aspect interesant, proiectului inițial i-a fost adăugat un articol suplimentar, II, prin care s-a încercat rezolvarea incompatibilității în care intra președintele Consiliului Concurenței prin numirea în consiliul de conducere al A.C.E.R. OUG nr. 6/2020 a intrat în vigoare pe 3 februarie 2020.

Prin art. II al OUG nr. 6/2020 la art.15 din Legea 21/1996 a fost adăugat alineatul (61) cu următorul conținut: Membrii Consiliului Concurenței pot fi desemnați, cu acordul Plenului acestuia, să desfășoare activități în cadrul unor organisme sau instituții publice ale Uniunii Europene sau internaționale, precum și activități de asistență tehnică finanțate de Uniunea Europeană ori de către alte organisme sau instituții publice internaționale, în condițiile în care activitățile respective sunt circumscrise domeniului de activitate al Consiliului Concurenței și nu afectează exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului Concurenței.”

Prevederea pare menită a rezolva exact situația menționată anterior, a cumulului funcției de președinte al Consiliului Concurenței cu o funcție de conducere în A.C.E.R, instituție publică a Uniunii Europene. Niciun alt membru al Plenului Consiliului Concurenței nu făcea parte din vreun organism al Uniunii Europene sau internațional. Neobișnuit este că această prevedere crea inclusiv o compatibilitate cu funcția de membru al Parlamentului European sau de angajat al Comisiei Europene, ceea ce era unicat în legislația statelor membre ale Uniunii Europene.

Conform prevederii legale nou introduse la art.15 din Legea concurenței nr. 21/1996 participarea în cadrul consiliului de administrație al A.C.E.R. trebuia aprobată de către Plenul Consiliului Concurenței. Or, în cazul domnului Chirițoiu această aprobare nu putea fi emisă după ce mandatul la A.C.E.R. începuse deja, pe 28 ianuarie 2020 – legea dispune doar pentru viitor. Oricum, trebuie lămurit dacă acordul Plenului a fost emis măcar ulterior începerii mandatului la A.C.E.R.

Dacă acest acord nu există, atunci starea de incompatibilitate a dlui Chirițoiu a început pe 28 ianuarie 2020.

Dacă acordul există, președintele Consiliului Concurenței a fost compatibil cu funcția de membru al Administrative Board al A.C.E.R. până la data de 20 noiembrie 2020, când a intrat în vigoare Legea nr. 254/2020 de aprobare, cu modificări, a OUG nr. 6/2020. Modificarea produsă de Parlament a constat în respingerea în integralitate a art.II din OUG nr. 6/2020, deci abrogarea alineatului 61, adăugat la art.15 din Legea concurenței nr. 21/1996. Prin abrogarea acestei prevederi, situația de incompatibilitate ar fi reapărut din data de 20 noiembrie 2020.

Conform alineatului 12 din art.15 al Legii concurenței nr. 21/1996 ”Membrii Consiliului Concurenței sunt obligați să notifice de îndată Consiliului survenirea oricărei situații de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (6) și (8), ei fiind de drept suspendați din funcție din momentul survenirii acestei situații, iar dacă situația se prelungește peste 10 zile consecutive, mandatul încetează și se procedează conform prevederilor alin. (10) și (11).”

Or, nu avem cunoștință de încetarea incompatibilității, prin retragerea dlui Chirițoiu din poziția deținută în consiliul de conducere al A.C.E.R., astfel că în conformitate cu prevederea menționată puțin mai sus, mandatul acestuia de președinte al Consiliului Concurenței a încetat cel târziu la data de 1 decembrie 2020.

Situația descrisă mai sus se bazează pe datele disponibile public. Este posibil să fi existat în cursul anului 2020 o încetare a funcției dlui Bogdan Chirițoiu de la A.C.E.R, caz în care situația de incompatibilitate nu a avut loc.

Dacă însă incompatibilitatea se confirmă, am fi în fața unei situații foarte grave, cu consecința punerii în pericol și a anulării tuturor deciziilor emise de Consiliul Concurenței în cazurile de încălcări ale art.5, 6 sau 8 din Legea concurenței nr.21/1996 sau în cazurile de concentrări economice, pe perioada în care această stare a existat și există. Deciziile Consiliului Concurenței sunt semnate de către președinte, normele secundare emise în aplicarea Legii concurenței sunt puse în aplicare, suspendate sau abrogate prin semnătura acestuia iar președintele Consiliului Concurenței reprezintă autoritatea în relațiile cu orice alte persoane și instituții.

Eu sper încă ca undeva să existe o explicație pentru această situație iar starea de incompatibilitate să nu se confirme.

Oricum, se impune clarificarea de urgență maximă a situației privind conducerea Consiliului Concurenței, pentru a asigura funcționarea normală a acestei instituții esențiale pentru bunul mers al economiei.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.